Søk i arkivet

Aktuelt

Sjømatstudentar vitja Nesfossen

YngelFredag 12. februar hadde Nesfossen Smolt besøk av elevar frå Sandsli Videregående for å få eit inntrykk av produksjonen av laks. Bedrifta sin yngste medarbeider synte dei rundt.

Solveig Sophie Hagenes, som er lærling hjå Nesfossen Smolt, hadde omvisning med elevane og heldt innlegg om heile lakseproduksjonen frå rogn til ferdig produkt servert på fat.

Bjørg Samuelsen, dagleg leiar i opplæringskontoret for fiskerifaga i Hordaland, tykte det var ei flott omvisning og ein fin presentasjon om lakseproduksjon i Noreg.

NesfossenElevane fekk ei god innføring i lakseoppdrett og er meir budde på framtida med denne kunnskapen om kva lakseoppdrett er for noko. Solveig Sophie fortalde at berre dei på Nesfossen åleine produserer fisk som blir til 50 millionar måltid pr. år, etter at fisken har gått 1 år i sjø i matfiskanlegg. I tillegg framheva ho kor sunt det er å ete laks.

Elevane går på Vg1 restaurant og matfag ved Sandsli Videregående, og har Sjømat som fordjupingsemne. Lærar Stig Hammersland var med på besøket, som var eit initiativ frå Opplæringskontoret for fiskerifag i Hordaland. Kanskje nokon av desse elevane vert store sjømathandlarar i framtida, eller kokkar med laks som spesialfelt?

 

Foredrag, NesfossenTekst: Arild Hagenes

Foto: Bjørg Samuelsen