Søk i arkivet

Aktuelt

-Mykje større interesse i år

KarrieremesseOnsdag ettermiddag sto Salmon Group, YoungFish og Osland Havbruk på stand under karrieremessa til Framtidsfylket i Grieghallen. Dette er tredje året vi har delteke på messa, og det var råd å merke ei stigande interesse for arbeid i næringa.

Karrieremessa til Framtidsfylket har som primær oppgåve å rekruttere ungdom til arbeid i Sogn og Fjordane. Osland Havbruk marknadsførte og sommarjobbar til unge under utdanning, for å la dei prøve seg i næringa og i bygda. Mange unge ynskjer ein slik sjanse, og spesielt biologistudentar synte interesse for tilbodet. Frå før har Salmon Group eit samarbeid med Linjeforeningen for fiskehelse- og havbruksbiologi ved UiB, der vi mellom anna formidlar praksisjobbar til studentar.

I år som i fjor hadde vi med oss unge frå YoungFish for å hjelpe til på standen. Dette sikrar førstehandskunnskap for unge gjestar som er interesserte i kva næringa kan by på. Medan det tidlegare har vore hovudsakleg biologar som forhøyrer seg om jobb i næringa, var det i år eit langt større spekter av kompetanse som ville diskutere sine moglegheiter. Ingeniørar, økonomar og kjemikarar var mellom dei som vitja standen for ein god prat.

Besøk Salmon Group sine rekrutteringssider

Les og

-Eg vil flytte heim att

Tekst: Øyvind Kråkås