Søk i arkivet

Aktuelt

Miljøseminar i Florø for femte gong

FlorøSogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer i dag og i morgon miljøseminar i Florø, i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge. Solveig Willis held innlegg på vegne av Salmon Group.

Seminaret er det femte i rekka. Tema er berekraftig vekst i norsk oppdrettsnæring og vekstpotensial, ny oppdrettsteknologi og miljøutfordringar.

Solveig er kvalitetsleiar i Salmon Group, og skal snakke om korleis oppdrettsbedriftene sjølve vurderer sin miljøpåverknad. Også Alex Vassbotten (Steinvik Fiskefarm) og Michael Niesar (Sulefisk) vil halde innlegg under seminaret, som legg vekt på miljøspørsmål knytt til både setjefisk- og matfiskanlegg.

Målgruppa er næringsutøvarar, akvakulturforvaltning, forsking, kommunar konsulentar og alle andre interesserte.

Sjå fullt program her

Tekst: Øyvind Kråkås