Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group samlar til fiskehelsemøte i Svolvær

Thon Hotel LofotenI samband med det årlege julebordet i Svolvær, inviterer Salmon Group til fiskehelseseminar på Thon Hotell Lofoten 27. november.

Seminaret er mynta på oppdrettarar, fiskehelsepersonell og andre fagpersonar. Dyktige innleiarar både frå næringa og tilhøyrande fagmiljø.

PROGRAM:

Kl.09:30 – 09:40 Velkommen v. Solveig Willis, Salmon Group AS

Kl.09:40 – 10:20 Lusetiltak hos Blom Fiskeoppdrett AS i Øygarden. Erfaringer med Thermolicer og andre lusemidler. v. Produksjonssjef Jan Ivar Bildøy

Kl.10:20 – 10:50 Sykdomsbekjempelse hos Blom Fiskeoppdrett AS i Øygarden. Smittehygiene mellom områder og anlegg. v. Produksjonssjef Jan Ivar Bildøy

Kl.10:50 – 11:45 Erfaringer frå PD og ILA på vestlandet. Carl Erik Arnesen – Firda Sjøfarmer AS

Kl. 11:45 – 12:30 Lunsj

Kl.12:30 – 13:30 Status Lakselus, ikke medikamentelle metoder v. Randi Grøntvedt

Kl.13:45 – 14:30 Lusetiltak hos Osland Havbruk AS i Sogn. v. Daglig leder Erik Osland

Kl.14:30 – 15:30 Resistensmekanismene for lus v. Patogen Analyser

Påmelding til Solveig Willis, solveig@salmongroup.no, mob. 97551701, innen. 16. november.