Søk i arkivet

Aktuelt

Presenterer havbruksnæringa i fylkeskommunalt magasin

Sogn og FjordaneSogn og Fjordane Fylkeskommune har laga ein eigen presentasjon av havbruksnæringa i fylket. Du kan lese den digitalt her.

Det er reklamebyrået A til Å i Florø som har laga publikasjonen på oppdrag frå fylkeskommunen. Her får ein kjennskap til næringa sin struktur og betydning i fjordfylket, og presentasjon av ulike verksemder både i og omkring næringa.

Både Salmon Group og bedriftene Steinvik Fiskefarm, Marø Havbruk, Osland Havbruk og Sulefisk vert nærare presenterte.

Les Havbruk i Sogn og Fjordane her

Tekst: Øyvind Kråkås