Søk i arkivet

Aktuelt

Endeleg grønt!

EngesundRegjeringa vel å stå inne for faggruppa si vurdering av dei grøne C-konsesjonane. Dermed kan verksemdene Engesund Fiskeoppdrett, Nekton Havbruk og Sulefisk omsider ta i bruk ny, innovativ teknologi.

Dei tre selskapa var mellom dei som fekk tildelt grøne konsesjonar i gruppe C, også kalla “mørkegrøne”. Her vart dei strengaste krava lagt til grunn med omsyn til lus. Tildeinga skjedde i juni 2014, men først no er klagene handsama og tildelinga endeleg.

– Vi har gjort en ny og grundig vurdering av klagene. Jeg har kommet til at de som fikk tildelt konsesjon av Faggruppen er de som best oppfyller kriteriene som er knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i ei pressemelding frå departementet.

Desse selskapa fekk grønt løyve i gruppe C:

Bindalslaks AS

Engesund Fiskeoppdrett AS

Hardingsmolt AS

Lerøy Vest AS

Mainstream Norway AS

Marine Harvest Norway AS

Nekton Havbruk

Norsk Havbrukssenter

Senja Akvakultursenter AS

Sulefisk AS

 

I denne gruppa vart det ikkje kravd innløysing av eit eksisterande løyve, men søkjaren måtte forplikte seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løysingar som forsvarar fylgjande kriterie:

– gir vesentleg mindre risiko for at akvakulturproduksjonen vil påverke vill laksefisk som følge av røming, elle

– sikrar at det heile tida er færre enn 0,1 holus av lakselus i gjennomsnitt per fisk, eller eit utslepp av lus tilsvarande eit slikt nivå. Grensa skal kunne haldast ved bruk av maksimalt 3 medikamentelle behandlingar mot lakselus per produksjonssyklus.

Ecomerden4Det er i hovudsak ulike variantar av lukka oppdrettsteknologi som har vunne fram i Gruppe C.

Les og:

Ventar enno på lov til å drive grønt

Ecomerden er på plass

Les fleire saker om grøne løyve

Tekst: Øyvind Kråkås