Søk i arkivet

Aktuelt

Eigen katalog for havbruk

KatalogMultigrossisten Ahlsell er svært nøgde med samarbeidet med Salmon Group. No lanserer dei ein spesialtilpassa katalog for havbruk.  

I snart to år har Salmon Group hatt avtale med selskapet som leverer el-materiell, røyr, arbeidsklede og mange andre produktgrupper. Antistatiske fôrslangar er eit av produkta våre aksjonærar kjøper inn i store mengder.

-Vi er storvegs nøgde med samarbeidet med Salmon Group. Vi har dobla omsetnaden til selskapa i nettverket etter at vi framforhandla ei sentral avtale, seier Torbjørn Johnsen, salssjef for havbruk i Ahlsell.

Den nye katalogen skal gjere det lettare for havbrukskundar å finne fram i Ahlsell sitt enorme produktsortiment.

-Vi har valt ut dei produkta som er mest relevante for både setjefisk- og matfiskanlegg. I tillegg har vi sjølvsagt med arbeidsklede, som har blitt ei stor avdeling hos oss. Vi merkar at fleire og fleire ser verdien av ein tverrfagleg grossist. Vårt mål med katalogen er å gjere sortimentet meir tilgjengeleg, seier Torbjørn Johnsen.

ahlsell.avtaleSalet av den antistatiske fôrslangen har teke fullstendig av. No prøver Ahlsell seg også med ei ny produktgruppe; kunstig tare til skjul for reinsefisk.

-Vi vil levere komplette skjul for reinsefisk, som vi har tru på blir eit av dei viktige verkemiddela i kampen mot lus i åra framover. Men det krev at ein har godt utstyr og rett røkting også av reinsefisken, påpeikar Johnsen.

Tekst:: Øyvind Kråkås

Les og:

Røyret som løyser eit stort problem

Forbetra fôrslange, forbetra fraktavtale

Har dobla omsetnaden i Ahlsell-avtalen