Søk i arkivet

Aktuelt

Bygda som blenkjer av laks og av lettmetall

Høyanger100 år har gått sidan industrien fann vegen inn mellom fjella, og slo seg til i Høyanger i Ytre Sogn.

Høyanger er ei ekte industribygd. Rundt aluminiumsproduksjonen bygdest eit samfunn med velstand og velferd. I dag er det Hydro som står for produksjonen av lettmetall, og dei satsar vidare på samfunnet som har vist evne til å utvikle seg og levere resultat.

Men også ei anna næring fekk tidleg rotfeste i Høyanger kommune. Erling Osland sa opp jobben ved aluminiumsverket for å skape eit levebrød av aureoppdrett på familiegarden i Bjordal, på sørsida av Sognefjorden. Over 50 år har gått sidan den vågale avgjerda til ein av dei som er rekna mellom norsk oppdrettsnæring sine stamfedre.

Høyanger er den einaste kommunen som har areal på begge sider av Sognefjorden. På nordsida har dei aluminium, på sørsida har dei laks. Og sjølvsagt har ein ei lang rekke verksemder som lever og Osland Havbrukutviklar seg på sida av desse næringane. Høyanger er samla kring ei stoltheit for næringslivet sitt, og dette vart markert under hundreårsmarkeringa for industrireisinga.

Osland Havbruk vert i dag drive av tredje generasjon fiskeoppdrettar, og er ei dynamisk, voksande bedrift. Under jubileet stilte dei opp med sine flotte råvarer, og ikkje minst med sine engasjerte folk. Grilla, sylta, baka og grava laks vart delt ut til folket, jamsides med framifrå landbruskprodukt som salat og poteter. Kokkane sitt meisterlaug i Sogn og Fjordane sto for tillaginga, med kokkenestor Steinar Lindstrøm i spissen.

Høyanger 3Geir Helge Østerbø jobbar som samfunnskontakt i Osland Havbruk, og hadde ansvaret for standen til selskapet. Han er strålande nøgd med arrangementet.

-Me fekk synt fram bedrifta og produkta våre på ein framifrå måte. Mange tok turen innom for ein prat om laks og havbruk, og nye kontaktar kom i stand. Dette var full utteljing, seier han.

Tekst: Øyvind Kråkås

Foto: Osland Havbruk AS