Søk i arkivet

Aktuelt

60 år og opne dører

OmvisningStein Helge Skjelde er ein vestlending som jobbar ganske stilt med sitt. Men det syner att av det arbeidet han gjere. Han har sin eigen dedikerte filosofi både for produksjonen og verksemda si rolle i samfunnet. Og laurdag fekk han synt fram begge deler.

60 år er lang tid når ein snakkar om lakseoppdrett. Og Kragerø er langt borte frå det meste som skjer i næringa. Nettopp difor var det so kjekt å vere der og feire 60 år med oppdrettshistorie ved Sørsmolt sitt anlegg i Kjølebrønd.

Heilårsdrift i sommarlandskap

Open dagKragerø er ei perle, og med sine tronge gater og busetnad vendt mor fjorden, er det som om sommaren kjem attende til ein besøkande i september. Det er skjærgardsidyll og ein aura av det maritime. Ein sommarby som går i hi om vinteren.

Men dei fastbuande ynskjer å få meir ut av potensialet i kommunen, og her er ein vestlending med vyer for fiskeoppdrett i høgste grad velkomen. Politikarar, kommunalt tilsette og folk flest møtte opp for å få innblikk i det som vert bygd opp hos Sørsmolt. Og mang eit godord vanka om den driftige leiaren ved bedrifta.

Ei framtid bygd på tradisjonsrik grunn

Inne mellom skogen og vatna i Kjølebrønd, ligg der ei betydeleg industrihistorie. Her har vore jernverk og sagbruk, her var pensjonat, og den første bustadblokka i Kragerø vart bygd her. Staden har Stein Helge og ordførarentrekt til seg driftige folk som har gitt ny aktivitet i ulike tider. Og inn i denne tradisjonen går Stein Helge Skjelde frå Hålandsdalen.

Gjennom drift og utviding har han skapt arbeidsplassar og aktivitet i bygningar som vitnar om historia sin gang. Han har gode vassressursar og flinke medarbeidarar. Det einaste han saknar er eit litt større miljø for fiskeoppdrett rundt seg. Men gjennom å invitere folk til seg, får han gode innspel og diskusjonar.

Eit jubileum til glede og inspirasjon

Ole MariusLaurdagen var ein dag for heile familien. Grilling, smaksprøvar av laks, omvisning og musikk. Folkeliv og skrøner, kulturutveksling mellom aust og vest. Ein god dag i ei typisk norsk bygd, der ein ynskjer å legge godviljen til for å få litt meir ut av ressursane ein disponerer. Der ein ynskjer driftige folk velkomne, og er takksame for den innsatsen som blir gjort kvar dag.

Mange lærte litt om laks og oppdrett. Alle fekk eit godt måltid mat. Stein Helge og gjengen hans fekk vist fram anlegget sitt for bygda. Og ikkje minst fekk han synt oss tilreisande kollegaer kva han har fått til i lokalsamfunnet sitt. Vi vart stolte av Sørsmolt. Dei har evna å gå framfor, langt borte frå oppdrettsnæringa si lysløype.

Les og:

Feirar 60 år med setjefiskproduksjon

Tekst: Øyvind Kråkås

Foto: Johnny Kjæmpenes