–  Her kan folk få lære mer om hvordan laksen de spiser produseres. Visningsanlegget retter seg mot alle, både skoleklasser fra nærområdet og utenlandske turister. Mesteparten av laksen vi produserer går til eksport, og dette en unik mulighet for å vise forbrukere hvor maten kommer fra, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i ei pressemelding.

Alle som skal drive fiskeoppdrett i Norge treng tillatelse. I tillegg til kommersielle løyve, tildelast også enkelte spesielle løyve der lakseoppdrett skal visast til publikum – alt frå skuleelevar til turistar.

– Denne regjeringen har store ambisjoner for norsk oppdrettsnæring. Her er det store framtidsmuligheter. Et visningsanlegg er et smart tiltak for å gi folk flest innblikk i hva denne næringen er, seier Aspaker.

Frå før har Salmon Group-verksemdene Engesund Fiskeoppdrett, Blom Fiskeoppdrett, Steinvik Fiskefarm, Skjærgårdsfisk og Lingalaks løyve til visning.

Besøk Forum for visningsanlegg for meir info

Tekst: Øyvind Kråkås