Søk i arkivet

Aktuelt

Vil greie ut kostnadsdrivarar

Pengane flygFHF har sett i gang eit prosjekt som skal gje meir kunnskap om kva som drive kostnadane i lakseproduksjonen opp. Svært viktig, meiner Salmon Group.

På FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) sine heimesider heiter det:

Det har vært mye fokus på forskjellige faktorer som generelt er kostnadsdrivende i oppdrettsnæringen i den seneste tid. Det gjelder faser i selve produksjonen, men og i ytre faktorer som regelverk og pålegg.
Mange oppgaver utføres også av spesialiserte tjenesteleverandører.
Med et nødvendig og kontinuerlig fokus på å redusere kostnader er det viktig at man kjenner faktorer som driver kostnader, identifiserer der de øker mest, og hvordan man kan ta grep for å redusere kostnader.

FHF har derfor igangsatt et prosjekt som har til hensikt nettop å analysere kostnadsdriverne i oppdretten, hvor de øker mest, hvilke faktorer som er drivere og hvordan tiltak kan settes inn.

Prosjektet har en referansegruppe med aktører i næringen og det forventes at resultatene vil gi konkret nytte for den enkelte oppdretter.

Det er Nofima som er prosjektleder, prosjektet har en svært kort tidshorisont, det forventes de første resultater allerede til AquaNor i august.

Salmon Group meiner dette er eit svært viktig arbeid som blir gjort. Vi har ved fleire høve framheva sterk auke i produksjonskostander som eit av dei viktigaste varskua for næringa si konkurransekraft.

Les sak på FHF.no

Les også:

Ei tid for å byggje vidare

Åtvarar mot kostnadsauke

Nyttårsintervju med Intrafish

Tekst: Øyvind Kråkås