Søk i arkivet

Info om Ecomerden

Ecomerden2

Selskapet Ecomerden AS startet i 2010 med å utvikle et lukket merdsystem for produksjon av Postsmolt.  Tanken var å kunne produsere en mer robust smolt, f.eks. på 1 kg to ganger i året, fri for lus og lusebehandlinger.

Ecomerden kan leveres i 2 størrelser på 5000m³ og 10000m³.  Størrelsen kan tilpasses kundens behov. I en merd på 5000m³ kan det produseres opp til 800.000stk postsmolt pr år. Dette ved et utsett på 400.000 smolt per syklus.

Ecomerden er en lukket merd der flytekragen er en stiv stålkonstruksjon og er utstyrt med en dobbel vegg mot sjø. Merden er dimensjonert for å tåle store påkjenninger. Alt nødvendig utstyr er bygget inn i og beskyttet i flytekragen. Resultatet blir en sikker og stabil arbeidsplattform.

DCIM100MEDIA

Les meir og sjå video på Ecomerden.no