Søk i arkivet

Aktuelt

Vel overstått NASF Young

NASF Young Dagen før den store NASF-konferansen, arrangerte The Seafood Innovation Cluster ungdomstreff saman med YoungFish og NASF. Rekruttering til sjømatnæringa er ei av dei prioriterte oppgåvene til klynga.

Seminaret fekk nytte seg av fleire føredragshaldarar frå hovudkonferansen, med ulike tema av internasjonal interesse. Her var råd å få for ei internasjonal karriere, og ei skarp påpeiking om trongen for å få fleire kvinner inn i leiande verv i næringa. Vi fekk kunnskap om det internasjonale behovet for sjømat framover, og veksten i den tyrkiske marknaden. Thomas W. Grieg delte sine erfaringar som trainee i maritim sektor, ei ordning som ein ynskjer å få på plass også i marin næring.

NASF Young2YoungFish, dei unge i næringa sin eigen organisasjon, tok seg av påmelding, registrering og servering av sushi under konferansen. The Seafood Innovation Cluster, klynga som består mellom anna av dei største aktørane i norsk oppdrettsnæring, hadde ansvaret for det tekniske og introduserte eit nytt stipend som skal tildelast utvalde PhD-studentar. Arrangøren av North Atlantic Seafood Forum stilte konferanselokala til disposisjon, saman med teknisk utstyr. NASF spanderte også eit antal billettar til ungdom som ynskte å delta på hovudkonferansen.

Tekst: Øyvind Kråkås