Søk i arkivet

Aktuelt

Sekkingstad satsar nedstraums

Bård Sekkingstad, Lisbeth Berg Hansen, Konrad SekkingstadFamilieverksemda Sekkingstad AS i Skogsvåg på Sotra er ringrevar på eksport av norsk laks. No utvidar dei porteføljen og kjøper den danske foredlingsverksemda Skagerak Salmon AS.

-Dette er eit topp moderne fabrikkanlegg som leverer ferdig foredla produkt til heile den vide verda, seier Konrad Sekkingstad til Salmon Group. Verksemda har gode produkt og ein etablert kundemasse, samstundes som ein ligg strategisk godt til logistikkmessig. Vi ser dette som ei industrielt motivert nedstraums investering, vi aukar kunnskapen mellom salsleddet og foredling, og får med det beste frå begge ledd.

Skagerak Salmon AS omsette i 2014 for DKR 431 millionar. Hovudprodukta er fersk og frosen laksefilet og porsjonar.

Sekkingstad framhevar at eksportselskapet ikkje vil forfordele eigen fisk frå eksportselskapet til bedrifta i Danmark.

-Innkjøpa av råstoff til Skagerak vil skje etter same metode som før, i fri konkurranse. Det er ingenting å frykte for dei som har eit godt leverandørforhold til Skagerak AS, og Sekkingstad AS sine øvrige kundar vil bli like godt ivaretekne som før, presiserer han.

Jostein og Ingvar på Sekkingstad-standenSekkingstad AS omsette i 2014 for NKR 1,8 milliardar. Hovudprodukta er fersk og frosen heil laks og aure.

Dei tidlegare eigane av Skagerak AS sit att med  divisjonen som handlar med pelagisk fisk.

Tekst: Øyvind Kråkås