Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group oppdrettarar byggjer brønnbåt ilag

Salmon Group flaggReiarlaget Rostein AS har inngått avtale om å byggje ein ny brønnbåt til prisen av 300 millionar kroner, på vegne av 11 lokaleigde lakseoppdrettarar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Båten vert levert i april 2016 og er på øvste hylle av teknologi når det gjeld smittehygiene, lusebehandling og skånsam handtering av fisk.

Båten, som er på 3.500 m3, skal utrustes på Larsnes Mekaniske Verksted AS. Nybygget blir en teknologisk avansert nyvinning, men samtidig ein veldig robust og god båt. Båten tilfredsstiller dagens krav, samt nye forskrifter som trer i kraft om nokre år.

– Styringssystemet gjere at mannskapet kan planlegge reisa og krava til vasskvalitet som settast i forhold til lasta og utstyret som til ei kvar tid finst om bord. Ein kan planlegge fisken si reise på ein enda meir dyreetisk måte, og risikoen for smittespreiing til miljøet er minimalisert, seier Solveig Willis, kvalitetsleiar i Salmon Group.

Desinfeksjonssystem på ut- og inngåande brønnvatn, som for eksempel ved transport av smolt, gjere at ein ikkje tek inn virus saman med transportvatnet. Det vert installert alt kjent utstyr for behandling av fisk mot lus og AGD, samt effektive lusefilter. Båten blir klargjort for ny teknologi for behandling av fisk med ferskvatn og Termolicer (varmtvatn) vert og montert.

Båten får stor brønnkapasitet, med plass til 500 tonn slaktefisk i ei last, og behandlingskapasitet på 450 tonn. Båten vil vere med å auke behandlings- og fraktekapasiteten i næringa. Dette vil setje bransjen betre i stand til å løyse utfordringar kring lus og sjukdom.

Oppdrettsverksemdene som inngår i avtalen er Steinvik Fiskefarm, Osland Havbruk, Flokenes Fiskefarm, Sandnes Fiskeoppdrett, Svanøy Havbruk, Marø Havbruk, E.. Karstensen Fiskeoppdrett, Landøy Fiskeoppdrett, Nordfjord Laks, Sulefisk og Aqua Farms Vartdal. Alle er tilknytte nettverket Salmon Group.

Tekst: Øyvind Kråkås