Søk i arkivet

Aktuelt

Havbruksmeldinga; Ingen utsettsoner, førebels

Elisabeth AspakerRegjeringa har i dag lagt fram den nye havbruksmeldinga. Her vil ein satse på sokalla trafikklys-prinsipp for kapasitetstildeling, med indikatorstyring innafor inndelte produksjonsområde.

Det blir lagt opp til 11-13 produksjonsområde, men førebels vil regjeringa ikkje pålegge utsett- og brakkleggingssonar i desse områda. Likevel stør dei i si uttale opp om dette prinsippet.

Tildeling av nytt volum skal kunne skje annankvart år, i kombinasjon av nye løyve og auke på eksisterande løyve. Tildeling skal skje i kombinasjon av indikatorstyre og auksjon.

Tekst: Øyvind Kråkås