Søk i arkivet

Aktuelt

Beklagar at Marine Harvest forlet samarbeidslinja

Salmon Group beklagar at Marine Harvest vel å snu ryggen til resten av næringa og melder seg ut av FHL. Samstundes er det slik at selskapet lenge har synt lita forståing for dei demokratiske prinsippa i organisasjonen, og om ein ikkje klarar å forsone seg med fleirtalet sine vedtak, har ein vanskeleg for å passe inn i eit fellesskap.

FHL framstår framleis som ein sterk organisasjon. Sjølv om Marine Harvest er den største aktøren, er det framleis langt fram til at dei er større enn alle dei andre selskapa samla. Vi håpar no dei attverande medlemmane vil klare å bringe fram ein meir konstruktiv dialog enn det som har vore tilfelle dei siste åra.

Argumenta om avvikande syn i miljøspørsmål verkar skinnheilage, og som ein måte å rettferdiggjere dårleg samarbeidsevne. Det er ingenting som tyder på at Marine Harvest har nokon sterkare våpen mot lakselus enn dei resten av næringa satsar på.

Tekst: Øyvind Kråkås