Søk i arkivet

Aktuelt

3 frå Salmon Group i Sjømat Norge-styret

Vibecke BondøUnder generalforsamlinga i Bodø i går, vedtok FHL at organisasjonen endrar namn til Sjømat Norge. Valkomiteen si innstilling til styre vart i sin heilskap gitt oppslutnad. Dermed sit no tre representantar frå Salmon Group i hovudstyret i organisasjonen.

Frå før har Elin Tveit Sveen frå Marø Havbruk hatt fast styreplass. Under valet torsdag vart også Vibecke Bondø frå Salmonor klappa inn i styret, og Alex Vassbotten frå Steinvik Fiskefarm fekk varaplass.

Salmon Group har i fleire år hatt ein medviten strategi for å få fram fleire kandidatar i viktige styreverv, og seier oss svært nøgde med ståa i Sjømat Norge. Vi gratulerer heile styret med valet, og vil spesielt rose organisasjonen for valet av Inger-Marie Sperre som arvtakar til styreleiarposten. Gunnar Domstein frå Måløy og Pelagia stilte ikkje til attval.

Det nye styret får slik samansetning:

 • Inger-Marie Sperre, leder (Brødrene Sperre AS)
 • Geir Molvik, 1. nestleder (Cermaq AS)
 • Fredd Wilsgård, 2. nestleder (Løksfjord AS)
 • Arne E. Karlsen (Nergård AS)
 • Vibecke Bondø (SalmoNor AS),
 • Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS)
 • Arne Møgster (Pelagia AS)
 • Jan-Sverre Røsstad (Biomar AS)
 • Tore Remman (Nutrimar AS)
 • Inge Berg (Nordlaks Oppdrett AS)

Personlege varamedlemmer:

 • Arne Røst (West-Norway AS)
 • Line Ellingsen (Ellingsen Seafood AS)
 • Espen Hanson (Nordic Group AS)
 • Per Gunnar Hansen (Norway Seafoods AS)
 • Odd Strøm (Nova Sea AS)
 • Alex Vassbotten (Steinvik Fiskefarm AS)
 • Hans Peter Koppernæs (Vedde AS)
 • Erlend Sødal (Skretting ASA)
 • Siv Østervold (Hordafôr AS)
 • Rita Karlsen (Br. Karlsen AS)

Tekst: Øyvind Kråkås