Søk i arkivet

Hald deg oppdatert på ledige jobbar

Jan BrekkePå Salmon Group si heimeside kan du halde deg oppdatert på ledige stillingar i nettverket.

Under vignetten “Rekruttering” i menyen til venstre eller øvst, finn du ledige jobbar som blir lyste ut i nettverket sine 46 aksjonærselskap. Nett no er der 4 stillingar i 3 ulike fylke som er opne for søkjarar.

Rekruttering