Søk i arkivet

Aktuelt

Marø og Karstensen satser på laser

Nils Tore KarstensenStingray Marine Solutions AS melder om at selskapet har inngått en avtale med de to oppdrettsselskapene E. Karstensen Fiskeoppdrett AS og Marø Havbruk AS, som opererer i samdrift. Kontrakten gjelder for 6 komplette systemer av Stingray sin løsning med optisk avlusing, der laser blir benyttet for å drive kontinuerlig og bærekraftig avlusing på laks.

 

E. Karstensen Fiskeoppdrett og Marø Havbruk har 4 konsesjoner, så denne avtalen er en forholdsmessig stor satsing på å være med å videreutvikle en ikke-medikamentell metode for avlusing, kommenterer daglig leder Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk.

John Arne Breivik i Stingray påpeker at satsingen og oppsettet på lokaliteten i dette samarbeidet vil skaffe mer kunnskap, ikke bare knyttet til effekten laser har som lusefjerner, men vil også gi nyttig og viktig kunnskap om laser i kombinasjon med  rensefisk og luseskjørt, som disse to selskapene allerede bruker.

Stingray er opptatt av å finne frem til løsninger som også kan kombineres med andre ikke-medikamentelle metoder, slik at verktøykassen til næringen blir bedre fremover. –Det er svært gledelig for oss å oppleve at de små- og mellomstore oppdrettsselskapene viser så stor vilje til nytenking og ansvarlighet som E. Karstensen og Marø Havbruk går for, legger Breivik til.

–Dette er en spennende og betydelig satsing for oss, sammen med den store og viktige satsingen vi nå også gjør på oppdrett av Berggylt, kommenterer styreleder i E. Karstensen Fiskeoppdrett, Nils Tore Karstensen.

Elin Tveit Sveen sier at de er opptatt av best mulig fiskevelferd og det å slippe intensive behandlinger og gjentagende håndtering av laksen i forbindelse med avlusing. –Laser sammen med rensefisk er nok de beste metodene som ivaretar fiskevelferd samtidig som de ikke utvikler resistens, avslutter hun.

Tekst: Stingray