Søk i arkivet

Aktuelt

Havbrukere rydder opp

Framhevar LaksenSelskapene i Hordaland som mistet fisk etter stormen Nina, tar

ansvar for å rydde opp etter seg. Seks mottaksanlegg er

etablert for å ta i mot rømt fisk.

– Det betales dusør for all fisk som blir fanget, sier regionsjef i Fiskeri og

havbruksnæringens landsforening (FHL), Hans Inge Algrøy.

FHL koordinerer opprydningen etter at flere selskap mistet fisk som følge av skader

på anlegg etter uværet Nina.

– Fisk skal ikke rømme. Derfor tar vi svært alvorlig på hendelsene. Fiskes det rømt

oppdrettslaks oppfordrer vi alle om å levere det inn til ett av mottaksanleggene,

påpeker Algrøy.

Hvor skal du levere?

Eide Fjordbruk tar i mot rømt oppdrettslaks ved den nedlagte fergekaien på

Sævråsvåg etter rømmingen i Fensfjorden. Det er viktig at de som vil fiske

registrerer seg hos fylkesmannen før fisket påbegynnes.

Ta kontakt med Arne Herre Stavland for mer informasjon: – tlf. 934 38 512

Sjøtroll Havbruk tar i mot rømt regnbueørret på tre mottaksanlegg i Osterfjorden.

Det skjer ved lokalitetene Hamre og Kvamme. I tillegg kan man levere inn ørret på

Valestrandsfossen, hos Lerøy Fossen. Mottaket er åpent mellom kl. 0830 og 1530.

Ta kontakt med Sigfrid Tangen for mer informasjon: – tlf. 975 86 722

Marine Harvest tar i mot rømt oppdrettslaks på to mottaksanlegg i

Hardangerfjorden. Det skjer ved Nernes og Ænes.

Ta kontakt Stein Thon Klem for mer informasjon: – tlf. 410 31 882

For flere spm. Kontakt regionsjef i FHL, Hans Inge Algrøy: – tlf. 977 01 406