Søk i arkivet

Aktuelt

Nytt fra NMSH

Færøysk arbeidsbåtEn liten statusrapport vedrørende sertifikater.

Den nye bygg-og tilsynsforskriften vil etter alt å dømme tre i kraft 01.01.2015. Ingen store endringer i forhold til siste høringsforslag og vil gjelde båter på 8-24m. Det ser imidlertid ut som de tar mindre båter (8-15m) som ikke deltar i tyngre arbeidsoperasjoner ut av denne forskriften og det kommer egen høring på denne gruppen. De som vil ha båtene bygd etter det gamle regelverket(nordisk båtstandard) for båter under 15m må inngå kontrakt i år og båten må være «kjølstrukket» før 1 april neste år, og ferdigstilt før 01.01.2016. Tilbakevirkende kraft på sikkerhetsutstyr og brann.

Det blir ingen store endringer i fagplanen som er gjennomført og den blir i disse dager formelt overlevert sjøfartsdirektoratet. Etter samråd med Sjøfartsdirektoratet blir det sannsynligvis til at sertifikatgrensen på 300 brt blir fjernet og erstattet med en grense på 24m begrenset på fartsområde . Det er et formelt byråkrati som fagplanene skal gjennom med høringer på endringer i kvalifikkasjonsforskriften samt at fagplanen skal gjennom maritimt råd som har møter 2 ganger i året, første gang til sommeren. Endringen i kvalifikasjonsforskriften kan tidligst tre i kraft fra høsten. Etter det regner jeg med at vi får en overgangsperiode på 4 år. Når det gjelder eksisterende kompetanse som er i næringen etc er dette noe vi må ta opp i forbindelse med en overgangsperiode. Høringen på endringen omfatter ikke dette.

Forstår også at det er noen som tilbyr fritidsskipperkurs etc. Vi anbefaler å ikke ta slike kurs, i hvert fall ikke hvis formålet er å skaffe seg kompetanse i forbindelse med de nye kravene til arbeidsbåter. Sjøfartsdirektoratet setter krav til styringssystemer til de som skal undervise i henhold til stcw konvensjonen slik at eksamener herfra vil ikke ha noen verdi. Det vil bli muligheter etter hvert å ta sertifikatet som privatist. Da kan slike kursholdere drive støtteundervisning men eksamen må gjennomføres på godkjent lærested.

Vi har nå også utarbeid en fagplan for mindre båter (8 -15)som ikke deltar i tyngre arbeidsoperasjoner. Denne er på 89 timer. Det kan virke litt mye men når fagplanen skal hjemles i stcw konvensjonen slik at den bygges på til et større sertifikat senere var det ikke mulig å komme unna med mindre timeantall.

Sikkerhetskurs: Vi ble forespurt av Sjøfartsdirektoratet om å komme med et forslag til innhold. Fagplanen måtte ta hensyn til gjeldende regelverk og vi kom da over 40 timer. Etter forslag fra Sjøfartsdirektoratet blir det nå sannsynligvis grunnleggende sikkerhetskurs for fiske- og lastebåt som blir lagt til grunn(50 timer)
Når det gjelder kran blir det en endring i kranforskriften hos Sjøfartsdirektoratet. Slik det ligger an nå blir det opp til selskapet å passe på at mannskap er sertifisert etter denne. Vil tro at de som har krankurs som omfatter stropper(eks G8) skulle ha nødvendig kompetanse på dette området.

Det blir 1 eller 2 pilotkurs neste år med endringer i undervisningsstruktur basert på de tilbakemeldingen vi har fått. Vi avventer litt og kommer tilbake når vi vet mer.

 

Johnny Kjæmpenes

Daglig leder, NMSH