Søk i arkivet

Aktuelt

Ny nettside for visningsanlegg

Engesund VisningssenterForum for Visningsanlegg i Havbruk har lansert ei ny nettside, der du kan finne informasjon og vegen til næraste visningsanlegg.

Forumet skal arbeidet for å styrke visningstilbodet og auke besøkstala for visningsanlegga.

Besøk forumet si nye nettside og lær meir