Søk i arkivet

Vekst framfor rullerande MTB

Elisabeth AspakerRegjeringa har i dag offentleggjort at ein legge vekk forslaget om ei meir fleksibel MTB-ordning, og heller vil ha ein 5 % vekst på eksisterande løyve. Veksten betingar 0,1 lus i snitt og maksimalt 2 avlusingar pr. utsett.

Frå regjeringa heiter det:

Nærings- og fiskeridepartementet vil tilby alle etablerte oppdrettere en vekst på fem prosent økt kapasitet, noe som tilsvarer en økt produksjon på om lag 60 000 tonn, dersom alle takker ja til vekst.

Vekst gis mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus, næringens største miljøutfordring akkurat nå. Kravet innebærer at det ikke skal være mer enn 0,1 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt på lokaliteter der konsesjoner med utvidet kapasitet benyttes. Grensen på 0,1 skal holdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus. Dette vil bidra til å redusere resistensutviklingen mot de lusemidlene som benyttes i dag. Miljøvilkårene gjelder for hele konsesjonen hvor det gis økning. Kravet er vesentlig strengere enn dagens grense på 0,5 lus. De nye kravene er også strengere enn de som ble lansert for de 45 grønne konsesjonene som ble utlyst i fjor høst. Med dette grepet legges det til rette for at hele norsk oppdrettsnæring blir grønnere. Rømningsutfordringen vil bli fulgt opp i et separat løp.

Les saka på regjeringen.no