Søk i arkivet

Søkjer lukka i Amerika

AnnonseKvarøy Fiskeoppdrett haustar stor merksemd for ein heilt spesiell annonsekampanje.

Avisa VG fortel om kampanjen som rettar seg mot medvitne amerikanske forbrukarar, med fokus på sunn mat og betydninga produksjonen har for lokalsamfunnet Kvarøy.

– Vi er villig til å ta i bruk de fleste virkemidlene for at samfunnet vårt skal overleve. Da våre amerikanske partnere kom opp med den reklameideen, sa vi ja!, seier dagleg leiar Alf-Gøran Knudsen til avisa.

Partnarane er den amerikanske Whole Foods kjeda, som Kvarøy leverar til saman med Naboen Selsøyvik Havbruk. Kjeda stiller strenge krav til miljøomsyn og kvalitet hos dei produsentane dei nyttar seg av. For litt sidan mottok dei to Nordlandsverksemdene prisen for beste produkt i kategorien fisk frå Whole Foods.

Kampanjen syner til fråveret av antibiotika, veksthormon og genmanipulerande stoff i produksjonen av fisken. I tillegg heiter det:

«Hver gang du kjøper laks fra Kvarøy Fiskeoppdrett, støtter du et samfunn på 75 mennesker som mangler infrastruktur for grunnleggende hverdagsbehov. Selskapets lakseinntekter vil hjelpe til å bygge en skole, et medisinsk øyeblikkelig hjelp-senter og en matbutikk, som i stor grad vil bedre dette samfunnets livskvalitet. Bidra til å støtte andre familier, samtidig som du får det beste for deg» (VG si omsetjing).

Alf-Gøran Knudsen seier til avisa at amerikanarane som har sydd saman kampanjen nok har løfta litt i det; – Noen helsestasjon er det ikke realistisk at vi får på øya. Vi har legebåt. Og skolen er offentlig, men ved å spise vår fisk går selskapet vårt godt. Det er et viktig livsgrunnlag for både øya og skolen, seier han. Likevel meiner han det er dekning for å seie at verksemda hans, med 205 millionar i omsetnad og ein produksjon på 8000 tonn laks, er ein hjørnestein i lokalsamfunnet.

– En viktig del skyldes vår eksport til USA. Vi sender nå over 100 tonn fisk i uken. I tillegg har prisene på laks gått opp. Nå betaler vi ned lån og planlegger å reinvestere 30-40 millioner kroner neste år. Dette er hovedgeskjeften på øya. Vi driver ikke bare et oppdrett, men har startet en butikk, en turistbedrift, ja sogar en pub og restaurant. Vi vil så veldig gjerne fortsette å leve her ute og da må vi utvikle samfunnet vårt slik at folk vil komme hit, seier Knudsen til VG.

Han er og svært nøgd med samarbeidet dei opplever å ha med Lurøy kommune:

– 57 innbyggere er veldig bra og økende. For en del år siden var vi nede i 50. Da var det bare en unge på skolen. Da måtte vi kjempe for å beholde den. Så da dro vi over til kommuneadministrasjonen og sa at de ikke fikk nedlegge skolen vår. Hadde vi mistet skolen, så ville det være slutt. Vi er svært glade for at ordføreren og politikerne i vår kommune, Lurøy, støttet oss.

Les reportasje på VG.no

For SG: Øyvind Kråkås