Søk i arkivet

Aktuelt

Optimisme frå Veterinærinstituttet

Sogn og FjordaneVeterinærinstituttet kjem med ei optimistisk melding om PD-situasjonen i Sogn og Fjordane. Ingen lokalitetar er bandlagde på grunn av sjukdomen.

“Sogn og Fjordane har nå en svært god situasjon med ingen lokaliteter som har restriksjoner på grunn av PD. Vi må likevel ta høyde for at det kan komme nye påvisninger i fylket”, heiter det på instituttet sine heimesider.

Les artikkel og rapport på Veterinærinstituttet sine heimesider

For SG: Øyvind Kråkås