Søk i arkivet

Aktuelt

Gjølanger Settefisk støttar Nautisk mil

RS UtværStadig fleire verksemder stør opp under Redningsselskapet sin Nautisk mil kampanje.

Mellom dei er Gjølanger Settefisk AS, solide smoltprodusentar frå Sunnfjord. Som aktør i kysten si viktigaste vekstnæring erkjenner dei vårt felles ansvar for ein god beredskap på havet.

Stø opp om Nautisk mil du og!