Søk i arkivet

Gjølanger Settefisk støttar Nautisk mil

RS UtværStadig fleire verksemder stør opp under Redningsselskapet sin Nautisk mil kampanje.

Mellom dei er Gjølanger Settefisk AS, solide smoltprodusentar frå Sunnfjord. Som aktør i kysten si viktigaste vekstnæring erkjenner dei vårt felles ansvar for ein god beredskap på havet.

Stø opp om Nautisk mil du og!