Søk i arkivet

Aktuelt

Bortkomne søner i Norsk Sjømat

SalmoLOGO,NSLjpgn Group sin politiske kommentar “Dei bortkomne sønene” har fått plass i nyaste nummeret av Norsk Sjømat.

Kommentaren er ein respons på eigarar og styreleiar i Marine Harvest ASA sine utspel under NASF konferansen i Bergen i mars. Innlegget vakte stor merksemd då det vart lansert på Salmon Group sine heimesider, og bransjeorganisasjonen NSL ynskte å ta det inn i sitt medlemsblad. Salmon Group har og bidrege med eit innlegg om rullerande gjennomsnitts MTB i bladet.

Les “Dei bortkomne sønene”

Tekst: Øyvind Kråkås