Søk i arkivet

“Gode verksemder slite med eit generelt stempel”

Hildegunn Fure OsmundsvågMange fiskeimportørar i Spania har god betalingsevne, men dei slite med dei generelle graderingane av den nasjonale økonomien, seier Hildegunn Fure Osmundsvåg i Norges Sjømatråd.

Spania er EUs største fiskerinasjon, og kostholdet er svært rikt på sjømat. Landet er den største sjømatmarknaden i EU, og den 13 største i verda, med eit årleg konsum på 44,8 kg/capita. 16,57 kg/capita er fersk sjømat.

Finanskrise og høg arbeidsløyse har fått spanjolane til å snu på skillingen. Dei søkjer billegare produkt, og lagar meir mat heime framfor å ete på restaurant.

Dårlege trendar i nasjonal økonomi, er med og vanskeleggjere eksport til landet, gjennom vilkåra for å kredittforsikre handelen.

Tekst: Øyvind Kråkås