Søk i arkivet

Delta på FHF sitt kurs “FoU og virkemiddelbruk for sjømatnæringen”?

FHF logoMed Norsk Sjømatsenter som medarrangør gjennomfører FHF sitt kurs i «FoU og virkemiddelbruk for havbruksnæringa» i Hordaland våren 2014. Kurset gir en innføring i hvordan bruke forskning og utvikling i egen bedrift for økt lønnsomhet og innovasjon. Deltakerne får også vite mer om hvordan sjømatbedrifter kan bruke virkemiddelapparatet effektivt.

Kurset går over to lunsj til lunsj samlinger. Første samling gjennomføres 23. – 24. april i Bergen og den andre 20. – 21. mai i Austevoll.

Du får mer kunnskap om dette:

– hvordan identifisere din bedrifts forsknings eller utviklingsbehov

– hvordan komme i gang sjøl og hvor kan du få hjelp

– hva skal til for å få et godt samarbeid med FoU- aktører

– hva kan virkemiddelapparatet bidra med

– hvordan få mest mulig igjen for investeringene

Vi håper både fiskeri- og havbruksselskapene samt leverandørindustrien ser muligheten i dette og melder seg på, gjerne med flere personer fra samme bedrift. Det er en begrensning på antall deltagere, så her gjelder et «først til mølla prinsipp». Deltagerne dekker reise og opphold, det er ingen kursavgift.

Mer informasjon, praktisk informasjon og påmeldingsdetaljer finner du her.