Søk i arkivet

TEKSET 2014: Hvordan unngå at settefisknæringen blir laksenæringens akilleshæl?

Bilde 021.jpg norevåg fiskFremtidens settefiskproduksjon vil være en viktig faktor for at norsk laksenæring oppnår sine vekstmål. Mange settefiskprodusenter planlegger eller har iverksatt rehabilitering og utbygging av sine anlegg. Har man felles utfordringer man kan samarbeide om og har andre næringer gode løsninger å tilby?

TEKSET arrangeres i Trondheim 5-6. februar 2014.

Målgrupper for konferansen er oppdrettsselskaper, leverandører fra egen næring og andre bransjer, forskere, forvaltere og andre som er opptatt av settefisknæringens utvikling.

Sentrale spørsmål som vil bli belyst på TEKSET 2014 :

• Hvordan skal anleggene utvikle seg for å produsere smolt for 5 ganger større lakseproduksjon enn i dag?

• Hvilke oppgaver kan og bør automatiseres?

• Flytting av smolt og settefisk – et nødvendig onde?

I tillegg vil en rekke hverdagsutfordringer bli behandlet i presentasjoner og gruppediskusjoner

Aktuelle forbedringsområder vil framkomme i innlegg fra settefiskprodusenter, leverandører og forskningsinstitusjoner.

Det er nedsatt en bredt sammensatt programkomité som består av bedrifter og organisasjoner i næringen. SINTEF Fiskeri og havbruk og akvARENA er arrangører. Konferansen støttes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, VRI Trøndelag og Norges Forskningsråd.

For mer informasjon og påmelding, se www.tekset.no eller ta direkte kontakt med Eskil Forås, eskil.foras@sintef.no, mobil 93011532.