Søk i arkivet

NOOMAS melder om god kapasitet

Bilde009NOOMAS, Salmon Group sin avtalepartner på anleggssertifisering, melder om god kapasitet på nye oppdrag.

Etter ein lengre intensiv med å få eksisterande lokalitetar sertifisert for NS 9415, den sokalla Nytekforskrifta, byrjar oppdragsmengda no å flate ut for det akkrediterte organet.

Anleggsserifikatet sikrar at heile andlegget no er vurdet som ei felles eining, med krav i høve til lokaliteten det er plassert på. Dette vil førebyggje feildimensjonering eller tilfelle av ueigna komponentar.

Les og “68 % av fisken som rømde skuldast utstyret”

Tekst: Øyvind Kråkås