Søk i arkivet

Klikk deg gjennom oppdrettsåret i vårt arkiv

NyttårHar du lyst til å revidere oppdrettsåret 2013?

Klikk deg gjennom året, månad for månad, i vårt arkiv i venstre kolonne.

Salmon Group takkar våre trufaste nettbrukarar for året som har gått, følg med oss inn i 2014.

 

Salmon Group- følg næringa frå innsida