Søk i arkivet

Første eksamen for båtfolket

I dag har stundentane ved NMSH sitt båtførarkurs sin første eksamen.

Kurset som so langt har avvikla ei veke i Bergen og ei i Austevoll, er no kome fram til si første avsluttande prøve. Denne gongen er det navigasjon kandidatane skal prøvast i.

Pilotkurset som no vert gjennomført, er ein del av NMSH si ISO-sertifisering. Deltakarane kjem frå mange ulike oppdrettsselskap.

Les og Kompetansekrav til båtførarar- første kusert er i gang

Studentane