Søk i arkivet

Aktuelt

Utset forskrifta for arbeidsbåtar

Svein Arve ForlandSjøfartsdirektoratet melder at dei no har utsett den varsla forskrifta for bygging og tilsyn for mindre lasteskip, deriblant arbeidsbåtar i havbruksnæringa.

I meldinga heiter det:

“Sjøfartsdirektoratet utsetter ikrafttredelsen av ny forskrift om bygging og tilsyn for mindre lasteskip som ble sendt på høring 1. juli i år med planlagt ikrafttredelsesdato 1. januar 2014. Bakgrunnen for utsettelsen er at direktoratet har mottatt flere høringsinnspill som vi ønsker å vurdere nærmere. Dersom det gjøres vesentlige justeringer vil disse også måtte sendes ut på ny høring. En slik høring vil i så fall sendes ut så tidlig som mulig neste år, med den konsekvens at ny ikrafttredelsesdato sannsynligvis blir 1. juli 2014.”

Johnny Kjæmpenes og Salmon Group er ein av aktørane som har jobba fram dei høyringsinnspela som no vert lagt til grunn. Saman med partnarar i næringa, har Salmon Group stifta selskapet Norsk Maritimt Senter for Havbruksnæringa (NMSH), som skal drive med kompetansebygging og maritim utdanning for havbrukarar.

Tekst: Øyvind Kråkås