Søk i arkivet

Aktuelt

Produktivitetskonferansen 2013

Kristiansund5. og 6. november arrangerar Kontali den 14. produktivitetskonferansen i Kristiansund. Dagleg leiar i Salmon Group, Nils Inge Hitland, er mellom føredragshaldarane.

Om konferansen seier arrangøren:

“På Produktivitetskonferansen 2013, den 14. i rekken, settes fokus på driftsutfordringer som lus, PD, rømming, samt innsatsfaktorer som smolt, fôr, brønnbåt, med mere. Hva er nytt? Går vi videre? Øker produktiviteten? Kunnskapsutveksling og motivasjon er nøkkelord når vi igjen møtes for å ta opp aktuelle tema rundt drift og produktivitet i norsk laksenæring.”

Følg lenkja for program og påmelding