Søk i arkivet

Aktuelt

Lyst til å jobbe i havbruksnæringa?

Roger Espeland og Job SchipperHavbruksnæringa er ei av våre viktigaste vekstnæringar, og etterspøre kompetanse og arbeidskraft på ei rekke fagområde. Ynskjer du ein plass på vårt lag?

Frå byrjinga og fram til i dag, har norsk lakseoppdrett utvikla seg frå pionerarbeid til velregulert industri. Gjennom IT-revolusjonen har arbeidsplassane i stor grad dreia frå handverk til teknologi. Samstundes har vi med oss nærleiken til naturen og omsynet til den levande fisken. Spennvidda i arbeidsoppgåver og fagfelt er enorm innforbi norsk lakseproduksjon.

Om du ynskjer ein jobb med internasjonalt nedslgsfelt, eller ein arbeidsplass tett på havet og naturkreftene, vil du finne interessante stillingar i vår næring. Vi rekrutterar personell frå vidaregåande skular, høgskular, universitet og frå andre typar yrkesbakgrunn. Vi er og eit spanade val dersom du berre er ute etter ein sommarjobb.

Gjennom næringa sitt samarbeidsforum for rekruttering “Sett Sjøbein” kan du finne informasjonen du treng for å finne din plass i framtidas havbruksnæring. Velkomen på laget!

Sett Sjøbein sine nettsider

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag

SteinvikLaksens dagBrussel