Søk i arkivet

Aktuelt

Gratulerer, Gerhard!

Gerhard Meidell AlsakerVår kollega Gerhard Meidell Alsaker på Tysnes er kåra til Årets vekstskapar på Vestlandet av Ernst & Young.

Kvart år kårar selskapet regionale vekstskaparar som går vidare til ein nasjonal finale.

– Årets region vest-vinnar Gerhard Meidell Alsaker starta sjølv opp Alsaker Fjordbruk i 1986, saman med far sin, Leiv Alsaker. Han starta med eit banklån på 150.000 kroner, og hadde i 2012 driftsinntekter på 880 millionar kroner og eit resultat på 46 mill. kroner, heiter det i juryen si grunngjeving.

Alsaker Fjordbruk er blant dei største i landet på produksjon av laks, og juryen er imponert over både vekst og imponerande resultat.

Totalt 12 bedriftsleiarar frå heile landet er med i den nasjonale finalen i Oslo 2. desember. Salmon Group gratulerar Gerhard med utmerkinga, og ynskjer han lukke til i den nasjonale kåringa.

Tekst: Øyvind Kråkås