Søk i arkivet

Aktuelt

God oppslutnad om Marint Vekstforum

JenteleirEtter eit fullsett opningsmøte i Florø i september, sende initiativtakarane ut invitasjon til medlemsskap i Marint Vekstforum. No har ein nådd første målet; ti medlemsverksemder med representativ bakgrunn.

-Vi sette oss eit mål om at ti verksemder frå fleire ledd av verdikjeda måtte melde seg inn, før vi går vidare med den formelle registreringa av forumet. No er vi klare til å lage vedtekter og formalisere nettverket, seier prosjektleiar Roy Sævik.

Det var verksemdene Hellenes AS, Hellenes Marine AS, Østerbø Maskin AS og Salmon Group AS som tok initiativet til eit nettverk som inkluderte havbruksnæring og leverandørindustri i Sogn og Fjordane. Målet var å styrke kontakten mellom verksemdene, synleggjere verdiskapinga og auke innovasjonen. Det første møtet hadde dei nye grøne konsesjonane for lakseoppdrett som tema, og vakte brei interesse hos ei svært vid gruppe av aktørar.

-For eit par år sidan kom rapporten «Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane» som peika på at Sogn og Fjordane var eit fylke med låg innovasjonstakt og lite klyngedanning i dei viktigaste næringane. Då fann vi ut at vi måtte ta skeia i eiga hand, seier Roy Sævik.

Marint Vekstforum har som mål å ha tre-fire samlingar i løpet av året, neste møte vil truleg bli på nyåret.

-Relevans blir prioritert framfor frekvens, vi inviterer til møte når vi har eit aktuelt tema som vi finne interessant no, seier Sævik.

Dei ti første verksemdene som har meldt seg inn er:

Salmon Group

Marø Havbruk

E. Karstensen Fiskeoppdrett

Marine Harvest

Hellenes AS

Østerbø Maskin

Selstad AS

Ewos

Norpartners AS

Tryg Forsikring

Bli medlem i Marint Vekstforum?

Tekst: Øyvind Kråkås