Søk i arkivet

Aktuelt

-Utan verdiskaping er der ingenting å fordele

Ola Braanaas-Verdiskaping er viktigare enn fordeling, utan den er der ingenting å dele på, sa oppdrettsgrunder Ola Braanaas under NHO sin konferanse Småtinget sist veke.

Ola Braanaas eig og driv Firda Seafood med base på Byrknes i Gulen kommune. Med setjefiskanlegg, matfiskoppdrett, slakteri, eksport og jamvel eit gjestgjevari, har Braanaas i dag 130 personar i fast arbeid. Han er klar på at ein sjølv i oljealderen på vere klar til å “yte før ein kan nyte”.

Braanaas meiner at formueskatten er med og hindrar utvikling og investeringar i norsk næringsliv. -Om eg tek ut pengar frå bedrifta for å kjøpe ting privat, skal eg sjølvsagt betale min skatt med glede. Men pengar som står og arbeidar i bedrifta, bør ikkje skattast som private midlar, sa han under sin presentasjon. Braanaas framheva og tidlegare fiskeriminister Svein Ludvigsen sitt arbeid som nøkkelfaktoren for den positive utviklinga i næringa dei seinare åra. Innføringa av MTB-ordninga får ros for veksten i produksjonen.

Sjå intervju med Ola Braanaas om formueskatten

Tekst: Øyvind Kråkås     Foto: NHO