Søk i arkivet

Aktuelt

Under 1 % av laksen er behandla med antibiotika

AntibiotikaEin fersk rapport frå Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Universitetssykehuset Nord-Norge syner at mengda av antibiotika nytta i norsk fiskeopppdrett er redusert med 99 %% sidan toppåret 1987.

Den gongen var det den sokalla Hitra-sykja, kaldvassvibriose, som baud næringa på store problem. Etter dette har effektive vaksiner og smitteførebyggande tiltak vore med og minimert antibiotikabruken. -I dag er mindre enn ein prosent av norsk oppdrettsfisk behandla med antibiotoika, seier Atle Lillehaug, fagansvarleg ved Veterinærinstituttet til avisa BT.

Antibiotikabruken i norsk fiskeoppdrett tilsvarar i dag fjerdeparten av det volumet som vert nytta til å produsere husdyr på land. Dette til trass for at det produserte volumet fisk er omtrent fire gongar så stort som det produserte volumet kjøt.

Les og “32 gongar så mykje antibiotika til folk som til fisk”

Tekst: Øyvind Kråkås