Søk i arkivet

Aktuelt

Sulefisk har tilsett ny dagleg leiar

Michael NiesarStyret i Sulefisk AS saman med Sol Smolt AS har tilsett ny dagleg leiar etter Jostein Kråkås sin bortgang. Michael Niesar har takka ja til stillinga og tek til 1.desember 2013.

Michael Niesar er busett i Solund og har arbeidd i Sulefisk AS frå 2001, men har dei siste åra vore tilsett i Marine Harvest. Fram til 1.desember vil styreleiar Sveinung Kråkås fungere som dagleg leiar, i nært samarbeid med Øystein Espeland, Eivind Espeland og Bjørn Trovåg.

Tekst og foto: Sulefisk AS