Søk i arkivet

Aktuelt

Seaborn klar med Global G.A.P sertifisering

Maria BarrosoEksportselskapet Seaborn i Bergen, der fleire av Salmon Group sine aksjonærar er eigarar, har no fått Global G.A.P sertifikatet på plass. Dette styrkar posisjonen til selskapet, særleg i den europeiske marknaden.

-No kan vi selje til fleire kundar over heile verda, seier Maria Guadalupe Elias-Barroso, sals- og marknadsdirektør i Seaborn. Særleg røykeri i EU som sel vidare til supermarknadskjeder, har fordel av å kunne vise til dette sertifikatet.

Global G.A.P er ein standard som omfattar alle ledd i næringskjeda, produksjonen må svare til standarden frå rogn til foredling for å kunne nyttast som eit merke på det ferdige produktet.

Kva innebære det for eit eksportselskap å bli Global G.A.P sertifisert?

Rigmor Høviskeland-Som Global G.A.P. Chain of Custody sertifisert, skal vi først og fremst kunne skilje mellom sertifisert og ikkje-sertifisert fisk, frå kjøp og fram til kunden, seier Rigmor Høviskeland, Kvalitetskoordinator hos Seaborn. -Innkjøpar og selger registrerar kjøp og sal av sertifiserte produkt. Kvantum kjøpt og seldt blir kontrollert, og dette gir sikkerheit for at kun sertifisert fisk selgast som dette. Sertifisert fisk følgjast av oppdrettars GGN i sporbarheitsskjema, pakkeriets GGN på etikett og vårt eige i handelsdokument. Dette identifiserar produktet gjennom produksjon, pakking og sal.

Som eksportør sit vi nærast kunden, og vi opplever økt interesse for Global G.A.P. Det er spesielt supermarknadane som ser verdien i sertifiseringa. Både filetprodusenter og røykeri er også interesserte, sidan dei produserar i større grad for varehuskjedar. Vi ser at vi kan hente ut ein større margin i marknaden, og sertifisering gir oss anledning til å tilby produktet til fleire kundar.

For forbrukarar gir ein gjennomsiktig produksjonsprosess tryggleik. Dei får ein dokumentasjon på at produksjonen er i samsvar med standardens kriterie til produktkvalitet, mattryggleik, dyrevelferd og miljøpåverknad.

For produsentar kan sertifisering vere til hjelp for å implementere rutinar og bli betre. Det blir mindre avvik og betre flyt over tid, og eg har berre høyrt positive erfaringar så langt frå  dei oppdrettarane vi har kontakt med, seier Høviskeland.

Les meir om Global G.A.P

Besøk Seaborn sine heimesider

 

SeabornTekst: Øyvind Kråkås   Foto: Seaborn

Sashimi