Søk i arkivet

Aktuelt

Polen største kunde

PolenStatistikken for veke 31 viser at Polen var største importør av norsk laks med 1.652 tonn.

Mykje av fisken vert foredla i Polen og går vidare ut i den europeiske marknaden. Nummer to på lista var Russland med 1.632 tonn, Danmark var nummer tre med 1.089 tonn. Også danskane driv mykje foredling for vidaresal.

Så langt i år er volumet av norsk lakseeksport ned med 30.000 tonn, til 427.935 tonn. Ein kald vinter med låge sjøtemperaturar langt inn i året, får mykje av skulda for dette. Tilveksten på fisken har vore dårlegare enn i fjor, og mange har slakta ut fisk med ei lågare snittvekt enn dei ideelt sett ville ha gjort. Ein historisk stor prisskilnad mellom liten og stor fisk, reflekterar mankoen på stor fisk ut til marknaden.

Tekst: Øyvind Kråkås