Søk i arkivet

Aktuelt

Opnar Marint Vekstforum med grøne konsesjonar

florøEtter ei tid med planlegging er endeleg samarbeidsforumet Marint Vekstforum klart til å sjøsetjast i Florø 12. september. Startmøtet vil handle om dei grøne konsesjonane.

Initiativet til eit felles forum for oppdrettsnæring og leverandørindustri i Sogn og Fjordane vart teke av Salmon Group, Hellenes Marine og Østerbø Maskin i 2012. Etter dette har der vorte utført ein del kartlegging og spissing av modellen. Hovudformålet er å styrke samarbeidet og innovasjonsevna, ved at ulike kompetansemiljø kjem tettare kvarandre.

Då dei grøne konsesjonane kom på dagsorden, bestemte styringsgruppa for Marint Vekstforum at dette ville vere eit ideelt tema for å setje planane ut i livet. Dei grøne løyva fordrar eit godt samarbeid mellom teknologileverandørar og oppdrettsnæring. På møtet den 12. september kjem politisk rådgjevar i FKD, Tord Dale, til Florø for å orientere om ideane bak den nye konsesjonstildelinga. Møtet vil føregå på Quality Maritim Hotel. Meir info og detaljert program vil kome snart.

Les meir om grøne konsesjonar

Er du interessert i Marint Vekstforum?

Ta kontakt med Øyvind Kråkås i Salmon Group