Søk i arkivet

Aktuelt

Møte med politikarar i Florø 30. august

EWOS FlorøNHO og FHL inviterar medlemsbedrifter til debattmøte om havbruk på EWOS sin fabrikk i Florø 30. august kl. 11.00-14.00.

 

I invitasjonen heiter det:

Havbruk og fiskeri utgjer nokre av dei viktigaste bransjane i Sogn og Fjordane i dag. Men potensialet er langt større. Dei marine næringane kan fleirdoble produksjonen og verdiskapinga i framtida dersom tilhøva blir lagt til rette for det. Dette blir utgangspunktet for debatten på EWOS. Her får folk frå NHOs/FHLs medlemsbedrifter høve til å høyre kva dei som toppar vallistene i Sogn og Fjordane meiner om næringane, om potensialet og om utfordringane. Det blir opna for spørsmål frå dei frammøtte.

Fleire hundre årsverk er i dag knytt til havbruk og fiskeri i vårt fylke, og det blir skapt store verdiar og enorme mengder mat til verda. Selskapa bidreg stort til den offentlege velferda vi har i Noreg. Døme på dette vil bli synleggjort under detten gjennom presentasjonar av ulike samfunnsrekneskap. Regionsjef i Vestnorsk Havbrukslag, Hans Inge Algrøy og regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, seier at dette vil bli ein viktig møteplass både for næringa og politikarane, der partane kan debattere og dele tankar og idear om vidare vekst og utvikling av ei næring som skal skape inntekter til velferdsstaten lenge etter at oljeinntektene har tatt slutt.

 

Paneldeltakarar: Trude Brosvik, KrF, Frank Willy Djuvik, FrP, Sveinung Rotevatn, V,

Vibeke Johnsen, SV, Ingrid Heggø, Ap, Geir Oldeide, Raudt, Bjørn Hollevik, H, Liv Signe Navarsete, Sp.

Har de spørsmål/innspel som de ønskjer at debattleiar skal køyre fram for politikarane i møtet,

kan de sende dei så snart som råd er til Jan Atle Stang: jas@nho.no

Møtelokale: Foajeen på Trolleskjæret, Florø. Klikk her for vegbeskrivelse