Søk i arkivet

Aktuelt

Halvering av PD tilfelle på Vestlandet

HardangefjordenVeterinærinstituttet melder at der er meldt inn 53 tilfelle av PD så langt i år, der 37 av desse var innforbi den gamle PD grensa på Vestlandet.Dette er ei halvering av talet på PD-tilfelle på Vestlandet så langt i år i høve til same periode i fjor.

 

Då hadde ein 75 tilfelle på Vestlandet av 88 på landsbasis. Der har vore brukt mykje ressursar i arbeidet mot sjukdomen dei seinare åra, mellom anna i utvikling av meir motstandsdyktig fisk gjennom avl. Også fokus på tradisjonell smittehygiene kan spele ei viktig rolle når sjukdomen no ser ut til å vere på retrett.

Tekst: Øyvind Kråkås