Søk i arkivet

Aktuelt

Bellona med rapport om integrert akvakultur

Integrert AkvakulturMange har fått med seg at Bellona no lanserar eit prosjekt for integrert havbruk saman med Lerøy Seafood Group. Salmon Group har drive med innovasjonsarbeid på dette feltet i over tre år, og er ein av bidragsytarane til ein rapport miljøorganisasjonen no har lagt fram.

I ei pressemelding som Bellona og LSG sende ut om Ocean Forest prosjektet heiter det:

“Ocean Forest har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Selskapet skal forske på hvordan økologisk samspill mellom ulike arter kan bidra til å løse de miljøproblemene som oppdrettsvirksomhet skaper, og samtidig søke å oppnå en betydelig verdiskapning gjennom å være i førersetet når det gjelder å finne nye kilder til biomasse og bioenergi.”

Salmon Group stifta i mars 2010 prosjektet Integrert Akvakultur saman med Sulefisk og Hortimare. Vi fokuserar på algeproduksjon, og tek sikte på å lansere eit eige selskap som skal levere løysingar for denne typen havbruk, samt utvikle rafineringsteknologi og høgverdige råvarer for ulike typar produkt. Satsinga inngår og i SG sitt strategiske arbeid for å finne nye råvarer til fiskefôr.

Les Bellona sin rapport

Les og:

Der ingen skulle tru at industri kunne oppstå

Integrert Akvakultur fekk NASF Innovation Award

Spørsmål og svar om integrert akvakultur

-Algar er framtida

Tekst: Øyvind Kråkås