Søk i arkivet

Aktuelt

Næringsområde/setjefiskanlegg for sal i Solund

Norevåg Fisk AS har for salg eiendom gnr 6, bnr 24 i Solund kommune. Eiendommen ligger i Hjønnevåg (ytre Solund).

Anlegget er bygget som settefiskanlegg og har vært brukt til dette frem til august 2012. Tomten er på ca 4500 m2.

Totalt er bygningsmassen på ca. 582 m² fordelt på to bygninger. Den første bygningen ble satt opp i 1987 og den andre i 1995.

Det foreligger ikke takst eller tilstandsrapport på eiendommen.

For ytterligere opplysninger kontaktes Sveinung Kråkås,6924 Hardbakke.

Telefon: 57 78 69 33, mobiltlf. 91868382 eller e-post: sulefisk@broadpark.no

eller

Øyvind Kråkås, Salmon Group AS, tlf 90 28 80 64, e-post oyvind@salmongroup.no