Søk i arkivet

Aktuelt

HJARTELEG TAKK

 

til alle som fylgde vår kjære

Jostein Bjarte Kråkås

til siste kvilestad.

Stor takk til kreftavdelinga ved FSS for god hjelp og pleie i den tida han var sjuk. Takk for alle telefonar og sms han fekk, og takk til alle som besøkte han i den tida han var sjuk. Det varma han godt.

Vi vil også takke Fjordane begravelsebyrå for god hjelp i høve gravferda. Takk til sokneprest Kjell Svarstad. Takk til organisten og til Erlend for fin musikk i kyrkja. Ei stor takk også for blomar og for minnegåver til Kreftforeninga.

Til slutt vil vi takke Solund leilighetshotell for fin tilrettelegging av minnestunda, og takke alle som deltok på den.

Sveinung m/fam

Annemor m/fam